Tác giả: nguyentheanh

12 hàm Excel cơ bản người lập dự toán cần biết thành thạo

12 hàm Excel cơ bản người lập dự toán cần biết thành thạo Nắm bắt 12 hàm Excel này cũng giúp bạn dùng thỏa thích trong các phần mềm GXD như Dự toán GXD, Dự thầu GXD, QLCL GXD, Quyết toán GXD. Tức là sao? Tức là khi đang chạy phần mềm Dự toán GXD để xử lý số liệu chẳng hạn, nếu cần dùng các hàm này bạn cứ vậy ngay dùng thôi, không phải xuất dự toán qua Excel rồi mới dùng hàm, bởi chính nó là Excel rồi. Tiện lợi và mạnh quá đi mà.  1. HÀM SUM() Đây là hàm Excel kinh điển mà bất cứ ai khi học Excel đều được làm quen đầu tiên. Cách sử dụng như sau: Nếu bạn muốn tính tổng các con số trong hai ô A3 và A4, sau đó hiển thị kết quả trong ô A5 thì hãy di chuyển đến ô A5 và gõ “=SUM”, chọn hàm SUM hiện ra trong danh sách. Tiếp theo, bạn nhấn chuột chọn A3 và A4. Cuối cùng, bạn nhấn Enter và kết quả tính tổng các số trong hai ô A3 và A4 sẽ hiện ra. Bạn có thể dùng hàm =SUM để tính tổng của hai hay nhiều ô. Mẹo: Bạn có thể đánh dấu 1 vùng dữ liệu và bấm Alt + + thì Excel sẽ tự...

Read More

Tìm hiểu Chi phí chung trong chi phí Gián tiếp của dự toán xây dựng

Tìm hiểu Chi phí chung trong chi phí Gián tiếp của dự toán xây dựng Học đi bạn, giỏi thì lương sẽ cao, bạn được nể trọng. 1. Theo thông tư 09/2019/TT-BXD: Chi phí chung (C) là 1 nội dung chi phí thuộc Chi phí Gián tiếp (GT). Chi phí chung gồm: Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp, chi phí quản lý, điều hành sản xuất tại công trường xây dựng, chi phí bảo hiểm cho người lao động do người sử dụng lao động nộp. 2. Chi phí chung là kinh nghiệm xây dựng được đúc...

Read More

Kỹ sư của tập đoàn Hòa Bình nói gì về lớp học dự toán MEP tại GXD?

Kỹ sư của tập đoàn Hòa Bình nói gì về lớp học dự toán MEP tại GXD? Một Kỹ sư của tập đoàn Hòa Bình (đang làm Nghiên cứu sinh tại ĐH Bách Khoa) nhắn tin cho thầy Nguyễn Thế Anh: GXD bảo hành tri thức trọn đời bằng tất cả TÂM, TẦM, TÍN. “Em học hỏi được rất nhiều từ khi tham dự khóa học của GXD do thầy Nguyễn Đức Huy dạy. Thầy chia sẻ nhiều kinh nghiệm. Sau đi làm có gì vướng mắc em đều được thầy Huy nhiệt tình giải đáp. Em kết nhất...

Read More

Giáo trình Excel VBA cho kỹ sư dự toán và kỹ sư QS quantity suveyor

Giáo trình Excel và VBA cho kỹ sư dự toán, kỹ sư định giá và kỹ sư QS quantity suveyor Năm nay thầy Nguyễn Thế Anh sẽ viết nâng cấp tác phẩm này và chú trọng bồi dưỡng Excel và VBA hơn cho các bạn lớp Dự toán GXD, lớp QS GXD. Sẽ chia sẻ nhiều về những gì Excel làm được mà các phần mềm khác không làm được. Các bạn tải Giáo trình Excel và VBA cho kỹ sư dự toán, kỹ sư định giá và kỹ sư QS quantity suveyor ở cuối bài nhé. 💕 Nhân dịp 14/02 xin gửi tặng các bạn giáo trình Excel và VBA. Thay cho hoa hồng xin ưu tiên gửi tặng các bạn nữ trước 😛 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 1. Một số thuật ngữ Tiếng Anh 2. Giới thiệu và quy ước 3. Nguyên tắc ứng dụng phần mềm GXD & Excel 4. Cấu hình Windows 5. Cấu hình Excel 6. Chú ý trong thao tác phần mềm 7. Đối tượng, nội dung, chuẩn bị 8. Mục tiêu và lợi ích 9. Ý kiến học viên 10. Một nguyên tắc để tự do về tài chính 11. Hiểu rõ luật để chơi tốt hơn CHƯƠNG 2. LÀM QUEN EXCEL VÀ DỰ TOÁN GXD 1. Các thành phần của Excel và Dự toán GXD 2....

Read More

Khái niệm, vai trò và cơ sở đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Khái niệm, vai trò và cơ sở đo bóc khối lượng xây dựng công trình 1. Đo bóc khối lượng xây dựng công trình là việc xác định khối lượng cụ thể được thực hiện theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thước, số lượng quy định trong bản vẽ thiết kế, thuyết minh thiết kế hoặc từ yêu cầu triển khai dự án, thi công xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, các hồ sơ, chỉ dẫn khác có liên quan và các tiêu chuẩn, quy chuân xây dựng Việt Nam. 2. Việc đo bóc khối lượng xây dựng công trình phải phù hợp với mục đích sử dụng, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định. 3. Khối lượng đo bóc cần thể hiện được tính chất, kết cấu công trình, vật liệu chủ yếu sử dụng và biện pháp thi công, đảm bảo đủ điều kiện để xác định chi phí xây dựng. 4. Đối với một số bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình, hạng mục công trình chưa thể đo bóc được khối lượng chính xác, cụ thể thì có thế đưa ra “khối lượng tạm tính”. Khối lượng tạm tính được xác định khi công việc có trong hồ sơ thiết kế, yêu cầu thực hiện...

Read More
>