Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên toàn quốc

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng ra đời có quy định: Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Cá nhân dược cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp...

Read More