152 lệnh tắt cơ bản trong AutoCad

152 lệnh tắt cơ bản trong AutoCad

Xin giới thiệu bạn các lệnh tắt cơ bản trong AutoCad. Bạn có thể copy vào Word, in ra và để ở chỗ bàn làm việc để tiện tra cứu.

Kích vào đây: Khóa AutoCad lập bản vẽ thiết kế công trình cầu đường. Học online. Miễn phí 100%.

A

1. 3A – 3DARRAY Sao chép thành dãy trong 3D
2. 3DO -3DORBIT Xoay đối tượng trong không gian 3D
3. 3F – 3DFACE Tạo mặt 3D
4. 3P – 3DPOLY Vẽ đường PLine không gian 3 chiều
5. A – ARC Vẽ cung tròn
7. AA – AREA Tính diện tích và chu vi 1
8. AL – ALIGN Di chuyển, xoay, scale
10. AR – ARRAY Sao chép đối tượng thành dãy trong 2D
11. ATT – ATTDEF Định nghĩa thuộc tính
13. ATE – ATTEDIT Hiệu chỉnh thuộc tính của Block

B
14. B – BLOCK Tạo Block
15. BO – BOUNDARY Tạo đa tuyến kín
16. BR – BREAK Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn

C
17. C – CIRCLE Vẽ đường tròn
18. CH – PROPERTIES Hiệu chỉnh tính chất của đối tượng
20. CHA – ChaMFER Vát mép các cạnh
22. CO, CP – COPY Sao chép đối tượng

D
23. D – DIMSTYLE Tạo kiểu kích thước
24. DAL – DIMALIGNED Ghi kích thước xiên
25. DAN – DIMANGULAR Ghi kích thước góc
26. DBA – DIMBASELINE Ghi kích thước song song
28. DCO – DIMCONTINUE Ghi kích thước nối tiếp
29. DDI – DIMDIAMETER Ghi k%C

.v.v.

Mời bạn kích vào ảnh sau để tải file 152 lệnh tắt cơ bản trong AutoCad. Đó là 1 hình động dạng gif, ngoài kích vào để tải file 152 lệnh tắt cơ bản trong AutoCad, bạn cũng có thể học được 1 lệnh AutoCad. Học mọi nơi mọi lúc, tận dụng mọi cơ hội để học phải không bạn.

 

AutoCad lệnh tắt tinh diện tích

AutoCad lệnh tắt tinh diện tích

 

About The Author