Danh mục: Tự học dự toán

Hiện ẩn bảng phân tích vật tư trong phần mềm dự toán như thế nào?

Hiện ẩn bảng phân tích vật tư trong phần mềm dự toán như thế nào? Tự học dự toán cứ mỗi hôm bạn đọc lấy một bài như này dần từ khi mới đi làm hoặc từ khi là sinh viên, nằm đâu đó mở điện thoại cũng đọc được, chỉ một thời gian...

Read More

Chi phí lập phương án khảo sát và báo cáo khảo sát Bộ Xây dựng có nhầm lẫn

Chi phí lập phương án khảo sát và báo cáo khảo sát Bài đăng ngày 21/04/2020 trên baochinhphu.vn, chết thật Bộ Xây dựng không ra đính chính thế này thì khổ dân dự toán quá. Anh/em sử dụng phần mềm Dự toán GXD chủ động điều chỉnh...

Read More

Định mức 10 không ban hành các định mức cũ thì Tạm tính Vận dụng thế nào?

Định mức 10 không ban hành các định mức cũ thì Tạm tính Vận dụng thế nào? Câu hỏi: Định mức đã có công bố ở các hệ thống trước đó (ví dụ 1776/BXD-VP, 1777/BXD-VP…) giờ Thông tư số 10/2019/TT-BXD không có (không cho vào,...

Read More
Loading