Thực hiện thẩm định thẩm tra dự toán thì phải làm những việc gì?

Bài giảng Thực hiện thẩm định thẩm tra dự toán thì phải làm những việc gì?

Theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng:

  • Thẩm định dự toán xây dựng được thực hiện đồng thời với việc thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công
  • Nội dung thẩm định dự toán xây dựng, dự toán xây dựng công trình, dự toán xây dựng gói thầu xây dựng gồm:

a) Kiểm tra sự đầy đủ, phù hợp của các căn cứ pháp lý để xác định dự toán xây dựng;
b) Kiểm tra sự phù hợp khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị trong dự toán so với khối lượng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán từ thiết kế xây dựng, công nghệ;
c) Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng định mức, giá xây dựng của công trình và quy định khác có liên quan trong việc xác định các khoản mục chi phí của dự toán;
d) Xác định giá trị dự toán sau thẩm định. Đánh giá mức độ tăng, giảm của các khoản mục chi phí, phân tích nguyên nhân tăng, giảm so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm định.

>> Một đầu việc rất quan trọng và cũng thường gây tâm lý “ngại” nhất của người thẩm định dự toán hay thẩm tra dự toán đó là: Viết báo cáo thẩm định / thẩm tra dự toán. Các bạn hãy chú ý theo dõi các bài giảng về thẩm định, thẩm tra dự toán của thầy Nguyễn Thế Anh nhé.

Các bạn tham khảo thêm video bài giảng của thầy Nguyễn Thế Anh về nội dung thẩm định, thẩm tra dự toán. Video bài giảng đã quay từ lâu, nhưng bạn sẽ thu hoạch được nhiều hữu ích cho bản thân.

Mong rằng bạn mua ủng hộ phần mềm Dự toán GXD và giới thiệu mọi người cùng sử dụng, để GXD có điều kiện tài chính để quay thêm nhiều video hay chia sẻ kiến thức với bạn. Tất cả cùng phát triển.

 

About The Author