Danh mục: Góc tư vấn

Xử lý vấn đề vật tư Chủ đầu tư cấp trong dự toán công trình (vật tư A cấp)

Xử lý vấn đề vật tư Chủ đầu tư cấp trong dự toán công trình (vật tư A cấp). Đây là cách tôi đã xử lý khi thực hiện thẩm tra dự toán tại Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, xin chia sẻ lại với bạn đọc tham khảo. Khi lập dự...

Read More

Định mức 10 không ban hành các định mức cũ thì Tạm tính Vận dụng thế nào?

Định mức 10 không ban hành các định mức cũ thì Tạm tính Vận dụng thế nào? Câu hỏi: Định mức đã có công bố ở các hệ thống trước đó (ví dụ 1776/BXD-VP, 1777/BXD-VP…) giờ Thông tư số 10/2019/TT-BXD không có (không cho vào,...

Read More
Loading