Danh mục: Hỏi đáp

Về định mức chi phí công tác khác phục vụ khảo sát của Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Về định mức chi phí công tác khác phục vụ khảo sát của Thông tư số 09/2019/TT-BXD Câu hỏi: Em đang hiểu là dùng Tổng = T + GT để tra bảng để có định mức tỷ lệ, sau đó dùng giá trị T để tính. Tuy nhiên 1 anh cùng phòng em thì bảo...

Read More

Tôi có thể chỉnh sửa mẫu bảng dự toán thay đổi trình tự các cột khối lượng đơn giá thành tiền không?

Tôi có thể chỉnh sửa mẫu bảng dự toán thay đổi vị trí các cột khối lượng đơn giá thành tiền không? Trả lời: Hoàn toàn được. Chỉ có phần mềm Dự toán GXD mới có sự linh hoạt tối đa này cho bạn. Nếu bạn làm nhiều công trình, mỗi...

Read More
Loading