Tác giả: nguyentheanh

Chi phí tư vấn tính theo định mức BXD là sau thuế hay trước thuế?

Chi phí tư vấn tính theo định mức tỷ lệ của Bộ Xây dựng ban hành là chi phí sau thuế hay trước thuế? Hôm trước có một bạn đồng nghiệp cũng nhiều năm kinh nghiệm lập và quản lý chi phí hỏi tôi về vấn đề này, đã giải đáp cho bạn đó xong. Sau đó lại thấy một bạn học viên dự toán hỏi: “Thầy ơi! Thầy cho em hỏi với ạ: Theo Thông tư 12/2021/TT-BXD thì Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ % (ban hành kèm theo Thông tư) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng). Vậy chi phí thiết kế tính theo công thức trên đã bao gồm VAT chưa ạ? Em thấy nhiều nơi thẩm định chi phí thiết kế theo công thức trong Thông tư số 12/2021/TT-BXD vẫn cộng thêm VAT, nhưng cũng có nơi không cho cộng thêm VAT. Vậy trường hợp nào là đúng ạ? Có bên thẩm định họ cắt phần VAT đó và chỉ cho tính theo công thức theo TT12 mà em chưa biết bảo vệ như nào thầy ạ!(theo Thông tư là chi phí tối đa để thực hiện), hay là theo phần mềm GXD là Chi phiw tư vấn trước thuế? Vì hiện tại đa phần các công ty lập TMĐT...

Read More

Hệ số điều chỉnh chi phí quản lý dự án khi nào là 1 khi nào là 0,8

Hệ số điều chỉnh chi phí quản lý dự án khi nào là 1 khi nào là 0,8 Trong các văn bản hướng dẫn trước đây của Bộ Xây dựng, chỉ đề cập đến chi phí Quản lý dự án của Ban quản lý dự án chuyên ngành không nhân hệ số 0,8, nên các đơn vị vẫn thắc mắc liệu chi phí của Ban quản lý dự án khu vực có nhân 0,8 hay không? Trong văn bản số 124/BXD-KTXD đã giải đáp đầy đủ: Ban quản lý dự án (chuyên ngành, khu vực) thực hiện quản lý dự án thì chi phí quản lý dự án có hệ số điều chỉnh là 1,0. Việc áp dụng định mức chi phí quản lý dự án cho Ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại văn bản số 5648/BXD-KTXD ngày 25/11/2020. Trường hợp Ban quản lý dự án khu vực thực hiện quản lý dự án theo hình thức quy định tại khoản 1, Điều 62, Luật Xây dựng, Điều 17 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và khoản 7, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP thì chi phí quản lý dự án được áp dụng hệ số 1,0 như nội dung hướng dẫn tại văn bản nêu...

Read More

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định số 10 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là dự án PPP), gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng; định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng; quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 2. Việc quản lý chi phí...

Read More

Khóa học Đấu thầu Lập giá dự thầu thực hành phần mềm Dự thầu GXD nổi tiếng hay

Khóa học Đấu thầu, Lập giá dự thầu thực hành phần mềm Dự thầu GXD Cty Giá Xây Dựng sẽ gửi tặng bạn 01 bản quyền phần mềm Dự thầu GXD  (phần mềm Full dùng thực sự không phải bản dùng thử bạn nhé). – Các buổi đầu học các quy định của Luật Đấu thầu hiện hành. Bạn sẽ được cấp chứng chỉ Đấu thầu theo quy định. – Các buổi học lập giá thầu (dự toán dự thầu) theo mẫu của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT về mẫu đấu thầu xây lắp. Thực hành trực tiếp trên phần mềm Dự thầu GXD. Nội dung các buổi học rất hay. Hữu ích với các cán bộ của Chủ đầu tư, Ban QLDA, Tư vấn chấm thầu. Nhà thầu cũng cần biết để làm hồ sơ thầu, làm các thủ tục cho tốt. Chứng chỉ Đấu thầu: Cần cho các bạn làm việc liên quan hoặc làm công tác xét thầu, chấm phần tài chính của hồ sơ thầu. Các bạn định nộp hồ sơ xin việc về các công ty thi công, doanh nghiệp nhà thầu sẽ rất được chuộng. Bạn sẽ được cấp thêm chứng chỉ Lập hồ sơ thầu, Lập giá thầu. Giảng viên đến từ Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Khoa Kinh tế và quản lý xây dựng, ĐH Xây dựng.  Dạy rất hay và...

Read More

Khai giảng lớp kỹ sư định giá xây dựng, cấp chứng chỉ định giá

Lớp Kỹ sư định giá khai giảng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Cảm ơn bạn đã quan tâm tới thông tin khoá học do Công ty Giá Xây Dựng tổ chức liên tục trong các tháng tại Hồ Chí Minh và tại Hà Nội. kích vào đây để đăng ký ngay Tại khoá học bạn sẽ có cơ hội gặp mặt, giao lưu và nhận sự tư vấn của admin diễn đàn nguyentheanh. Lý do phải tham gia: -> Nghị định 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ ngày 01/01/2009 phải có chứng chỉ hành nghề. -> Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình – có hiệu lực từ ngày 1/2/2010 quy định rõ: Tổ chức, cá nhân khi thực hiện các công việc quản lý chi phí sau đây phải có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng: 1. Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình; 2. Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình; 3. Xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; 4. Đo bóc khối...

Read More