Danh mục: Cập nhật dự toán

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định số 10 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định...

Read More

Chú ý trong thao tác phần mềm Dự toán GXD sẽ rất mượt mà không bị lỗi

Chú ý trong thao tác phần mềm Dự toán GXD sẽ rất mượt mà không bị lỗi Nhiều bạn dùng phần mềm Dự toán GXD hay gặp lỗi và rất bực mình. Vì sao? Tôi đã sử dụng phần mềm thực hiện hàng trăm công trình lớn nhỏ các loại, tại sao vận...

Read More
Loading