Giá nhân công xây dựng Dự toán GXD tự động tính theo thông tư 15/2019

Giá nhân công xây dựng Dự toán GXD tự động tính theo thông tư 15/2019

Câu hỏi: Phần mềm Gxd có tự động phân biệt nhóm công nhân theo thông tư 15/2019/TT-BXD

Trả lời:

Phần mềm dự toán GXD có tự động phân loại 11 nhóm nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD. Phòng dữ liệu GXD đang phân loại và gán dữ liệu nhân công theo từng mã định mức của Thông tư số 10/2019/TT-BXD. Khi hoàn thành, bạn sử dụng

  • Chỉ cần tra mã trong bộ định mức mới như vẫn lập dự toán từ trước đến nay
  • Chạy lệnh tổng hợp vật tư là phần mềm tự động phân loại và tính đơn giá nhân công theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD
  • Tự động phân loại và link các công thức theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 09/2019/TT-BXD về hướng dẫn lập dự toán, Thông tư số 15/2019/TT-BXD về giá nhân công và Thông tư số 11/2019/TT-BXD về giá ca máy.

Do khối lượng công việc rất lớn, phải phân loại toàn bộ các công tác trong tất cả các bộ định mức thuộc Thông tư số 10/2019/TT-BXD. Các kỹ sư GXD cần thời gian, sẽ cố gắng cập nhật dữ liệu sớm nhất. Dự kiến 15/02/2020 GXD sẽ công bố bộ dữ liệu mới đầu tiên.

About The Author