Danh mục: Thẩm định thẩm tra dự toán

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định số 10 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định...

Read More

Áp dụng định mức trước đã có mà Thông tư số 10/2019/TT-BXD không ban hành như nào?

Áp dụng định mức trước đã có mà Thông tư số 10/2019/TT-BXD không ban hành như nào? Các định mức trước đã có công bố hoặc ban hành giờ Thông tư số 10/2019/TT-BXD bỏ không ban hành, trong khi công trình vẫn có công tác đó thì áp...

Read More

Về định mức chi phí công tác khác phục vụ khảo sát của Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Về định mức chi phí công tác khác phục vụ khảo sát của Thông tư số 09/2019/TT-BXD Câu hỏi: Em đang hiểu là dùng Tổng = T + GT để tra bảng để có định mức tỷ lệ, sau đó dùng giá trị T để tính. Tuy nhiên 1 anh cùng phòng em thì bảo...

Read More

Chi phí lập phương án khảo sát và báo cáo khảo sát Bộ Xây dựng có nhầm lẫn

Chi phí lập phương án khảo sát và báo cáo khảo sát Bài đăng ngày 21/04/2020 trên baochinhphu.vn, chết thật Bộ Xây dựng không ra đính chính thế này thì khổ dân dự toán quá. Anh/em sử dụng phần mềm Dự toán GXD chủ động điều chỉnh...

Read More

Định mức 10 không ban hành các định mức cũ thì Tạm tính Vận dụng thế nào?

Định mức 10 không ban hành các định mức cũ thì Tạm tính Vận dụng thế nào? Câu hỏi: Định mức đã có công bố ở các hệ thống trước đó (ví dụ 1776/BXD-VP, 1777/BXD-VP…) giờ Thông tư số 10/2019/TT-BXD không có (không cho vào,...

Read More
Loading