Mẫu bảng tổng hợp kinh phí xây dựng mới nhất theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD

Mẫu bảng tổng hợp kinh phí xây dựng mới nhất theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD

Sau khi Chính phủ có Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/07/2020 tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi áp dụng Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Ngày 20/07/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 04 Thông tư bị sửa đổi đó là (nói là sửa đổi 04 Thông tư nhưng thực ra là chạm tới cả 10 Thông tư luôn):

– Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 29/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
– Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng
– Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
– Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

1. Một số nội dung chính mà Thông tư số 02/2020/TT-BXD đã sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2019/TT-BXD:

  • Nội dung chi phí Khác trong Tổng mức đầu tư xây dựng
  • Nội dung chi phí Gián tiếp khác trong dự toán xây dựng => Điều này dẫn đến Mẫu bảng tổng hợp kinh phí xây dựng mới nhất lại thay đổi so với Mẫu bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng theo Thông tư 09/2019/TT-BXD
  • Thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng
  • Quy định về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đã được phê duyệt
  • Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng
  • Giá gói thầu xây dựng
  • Sử dụng chi phí dự phòng. Chủ đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng khi thực hiện hợp đồng xây dựng trong phạm vi chi phí dự phòng đã được Người quyết định đầu tư phê duyệt khi xác định, cập nhật giá gói thầu xây dựng.
  • Bãi bỏ một số nội dung tại một số điểm, khoản Điều 3, Điều 8, Điều 14, Điều 17
  • Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Phụ lục số 2, 3, 9 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD

2. Mẫu bảng tổng hợp kinh phí xây dựng mới nhất

Thực hiện theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD, các kỹ sư GXD đã nghiên cứu lập trình cập nhật phần mềm Dự toán GXD. Như trong hình dưới mẫu bảng tổng hợp kinh phí xây dựng mới nhất trong Dự toán GXD đã cập nhật:

Bạn để ý là giữa dòng 21 và 22 đã bỏ dòng Chi phí gián tiếp khác so với Mẫu bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng theo Thông tư 09/2019/TT-BXD.

Mẫu bảng tổng hợp kinh phí xây dựng mới nhất

Mẫu bảng tổng hợp kinh phí xây dựng mới nhất theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Xem lại mẫu bảng tổng hợp kinh phí xây dựng theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD bạn thấy ở dòng 22 có mục Chi phí gián tiếp khác. (ở đây gọi là Mẫu bảng tổng hợp kinh phí xây dựng cũ để phân biệt với mẫu mới bên trên):

bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng

Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD thay cho Thông tư số 06/2016/TT-BXD (mẫu cũ)

3. Mẫu phân tích đơn giá chi tiết thay đổi do mẫu bảng tổng hợp kinh phí xây dựng mới có sự thay đổi

Do mẫu bảng tổng hợp kinh phí xây dựng mới có sự thay đổi như trên, nên cấu trúc của đơn giá xây dựng chi tiết cũng thay đổi theo tương ứng. Trong phần mềm Dự toán GXD, nếu bạn tra một mã đơn giá mới, hiện đơn giá đầy đủ ra, bạn sẽ thấy trong thành phần đơn giá không có dòng Chi phí gián tiếp khác nữa. (xem hình dưới).

Mẫu đơn giá chi tiết mới nhất lập dự toán công trình dự toán dự thầu

Mẫu đơn giá chi tiết mới nhất lập dự toán công trình, chiết tính đơn giá dự thầu…

4. Mẫu bảng tổng hợp kinh phí lắp đặt thiết bị và phân tích đơn giá chi tiết lắp đặt thiết bị

Trong phần mềm Dự toán GXD, mẫu bảng tổng hợp kinh phí lắp đặt thiết bị và phân tích đơn giá chi tiết lắp đặt thiết bị cũng đã được cập nhật tương tự như chi phí xây dựng nói trên. Giúp cho người lập dự toán thực hiện lập dự toán cập nhật theo quy định hiện hành.

5. Thời gian bắt đầu có hiệu lực thực hiện theo mẫu bảng tổng hợp kinh phí xây dựng mới nhất nói trên

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5. Điều khoản thi hành của Thông tư số 02/2020/TT-BXD:

“1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/09/2020. Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.”

Như vậy, để chuẩn bị cho thực hiện thì tại thời điểm bài viết này đăng tải, bạn đã có thể cập nhật phần mềm Dự toán GXD, lập dự toán và trình thẩm định / thẩm tra dự toán để thời điểm Thông tư 02/2020/TT-BXD có hiệu lực thì phê duyệt là vừa rồi.

Bạn đọc cập nhật nhé, chúc bạn nhiều thành công. Luôn luôn trân trọng sự ủng hộ của các bạn dành cho phần mềm Dự toán GXD để các tác giả có điều kiện tài chính để có thể chia sẻ với bạn nhiều nội dung chuyên môn hữu ích hơn nữa.

About The Author