Một vài thảo luận về nội dung chi phí khác theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD

Một vài thảo luận về nội dung chi phí khác trong Tổng mức đầu tư và dự toán công trình theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD

GXD thảo luận về Thông tư số 02/2020/TT-BXD, xin chia sẻ lại để bạn đọc quan tâm tham khảo nhé.

Thầy Kiều Thanh Xuân, giảng viên GXD đưa ý kiến: Các thầy xem giúp quy định trong Thông tư số 02/2020 như này là thế nào nhỉ? Thông tư số 09/2019/TT-BXD làm gì có khoản này? (hình 1)

Bổ sung chi phí khác trong Tổng mức đầu tư

Bổ sung chi phí khác trong Tổng mức đầu tư

– Thầy Nguyễn Thế Anh, giảng viên GXD có ý kiến: Nội dung trên của Thông tư số 09/2019/TT-BXD sau khi sửa đổi bởi Thông tư số 02/2020/TT-BXD nó thành như hình chụp. Nội dung mới chèn lên trên dòng: – Các chi phí khác (nếu có). (hình 2)

Thông tư số 09/2019/TT-BXD sau khi sửa đổi nội dung chi phí khác bởi Thông tư số 02/2020/TT-BXD

Thông tư số 09/2019/TT-BXD sau khi sửa đổi nội dung chi phí khác bởi Thông tư số 02/2020/TT-BXD

– Quan điểm từ 1 lãnh đạo Cục Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng: Cái chi phí gián tiếp khác không thể là thành phần ‘cứng’ trong các dự toán được. Mà nó là thành phần chi phí thuộc dự án. Vì vậy, nếu tổng hợp vào Đơn giá đầy đủ hay Đơn giá tổng hợp cũng không được và rất khó làm.

– Ý kiến thầy Kiều Mạnh Tú, giảng viên GXD: Xét trong vấn đề triển khai thực hiện các chi phí/gói thầu, thì các chi phí này hầu hết là các chi phí của nhà thầu thi công nên giá gói thầu rồi sẽ lại phải cộng thêm chi phí này. Nên em thấy để trong chi phí gián tiếp như Thông tư số 09/2019/TT-BXD cũng phù hợp, có thể bổ chuyển một vài đầu mục trong đó sang chi phí khác vì có thể hình thành gói thầu riêng thôi. Ví dụ như có thể hình thành gói thầu hoàn trả.

– Ý kiến thầy Nguyễn Đức Huy, giảng viên GXD: Nhưng tách ra ở chi phí khác thì mới dễ tách ra thành gói thầu, chứ để ở trong chi phí xây dựng thì khi muốn tách ra thì em làm thế nào? Nó phải được lập dự toán riêng như đối với chi phí xây dựng với đầy đủ thành phần như Gxd. Trước cho vào chỗ đó chả ra làm sao cả, chả lẽ lại lập dự toán như Gxd, xong lại gói vào Gxd. Tách ra như thế này là chuẩn bài rồi.

– Ý kiến thầy Thế Anh, giảng viên GXD: Làm theo Thông tư 09/2019/TT-BXD thì phải lập dự toán cho khoản chi phí gián tiếp khác, trong khi người lập dự toán Gxd phải chờ giá trị mới tổng hợp vào được. Mà cái này như thầy Tú nói ở trên là của Nhà thầu, nên người lập dự toán thiết kế chẳng biết thế nào, lập chưa chắc đã đúng, riêng việc cứ phải chờ. Điều này sẽ gây ách tắc cho công tác lập, thẩm, duyệt dự toán làm ảnh hưởng tiến độ dự án.

– Ý kiến thầy Đức Huy: Nói chung lúc làm Thông tư 09/2019/TT-BXD các vị chưa lường hết được, cứ ném nó vào đó đã rồi tính sau. Thực tiễn mà phải làm cái đó thì đúng là không biết làm thế nào. Chính cái chi phí hạng mục chung như Thông tư số 06/2016/TT-BXD là chuẩn nhất, nhưng tiếc thay không đồng nhất các cơ quan trong xã hội đâm ra thực hiện vướng mắc quá.

Hi vọng các ý kiến chuyên môn từ các góc nhìn khác nhau giúp bạn hiểu thêm về nội dung chi phí khác trong Tổng mức đầu tư và dự toán công trình. Chúc bạn đọc có thêm nhiều tiến bộ trong chuyên môn và công việc.

About The Author