Bài giảng Lý do vì sao phải thẩm định dự toán thẩm tra dự toán

Bài giảng Lý do vì sao phải thẩm định dự toán thẩm tra dự toán

Trong bài giảng này thầy Nguyễn Thế Anh sẽ chia sẻ với bạn về lý do vì sao phải thẩm định, thẩm tra dự toán. Tức là sự cần thiết phải thẩm định, thẩm tra dự toán.

Đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn Tư nhân, nếu không tự quản lý cho chặt chẽ hiểu quả thì túi tiền Tư nhân sẽ bị ảnh hưởng. Họ sẽ phải tự biết tìm cách để quản lý chặt chẽ. Nên khi có bản dự toán do thiết kế đưa sang, họ sẽ phải tìm cách để nắm bắt được và hiểu mình sẽ chi ra những gì.

Nhưng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước, tiền là của chung, nên câu chuyện thất thoát, tham nhũng, lãng phí rất dễ xảy ra. Do đó người lập dự toán là 1 chuyện, Chủ đầu tư còn phải gửi dự toán cho 1 đơn vị kiểm tra lại từ góc nhìn khách quan, phản biện người lập dự toán. Và có cả sự kiểm tra, kiểm soát của 1 cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, có năng lực…

Mời bạn tham khảo video hướng dẫn thẩm định, thẩm tra dự toán công trình. Video bài giảng đã lâu nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự và bạn sẽ thu hoạch được nhiều nội dung hữu ích cho bản thân.

 

About The Author