Tác giả: nguyentheanh

Học lớp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Công ty Giá Xây Dựng mở lớp học quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Đối tượng học viên: Cán bộ ban Quản lý dự án, tư vấn Quản lý dự án, những người cần chuẩn bị kiến thức chuyển sang lĩnh vực Quản lý dự án, các bạn sinh viên sắp ra trường, các công ty, cá nhân, và các đối tượng khác…. Nôi dung khóa học Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng Chuyên đề 3: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng Chuyên đề 4: Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình. Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình Chuyên đề 6: Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình. Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Thời gian học: Thời gian học tất cả các buổi tối trong...

Read More

Kiến thức cần chuẩn bị khi tham gia khóa học lập giá dự thầu

Kiến thức cần chuẩn bị khi tham gia khóa học lập giá dự thầu GXD, lập dự toán dự thầu. Câu hỏi: Trước khi tham gia Khóa học lập giá dự thầu GXD, xác định giá thầu để chào thầu. Em cần chuẩn bị những kiến thức gì? Để làm được đấu thầu thì em cần nắm rõ những Nghị định, Thông tư nào? Trả lời: Tại khóa học em sẽ được học về đấu thầu online, lập hồ sơ dự thầu, lập dự toán dự thầu, nộp thầu online ♠ Về nội dung “em cần chuẩn bị những kiến thức gì” trước khi tham gia khóa lập giá dự thầu, lập hồ sơ dự thầu, sử dụng phần mềm dự thầu GXD xác định giá thầu thì khá rộng, xin kê sơ lược: – Em cần các kiến thức về định mức: Khái niệm, định mức dự toán, định mức nội bộ, định mức tổng hợp. Trước tiên em cứ tìm quyển định mức ban hành theo Thông tư số 10/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Mở ra đọc thuyết minh, hướng dẫn áp dụng. – Kiến thức về đơn giá: Khái niệm, cách chiết tính đơn giá, cách chiết tính giá tổng hợp, bù trừ chênh lệch. Em tìm quyển đơn giá địa phương, mở ra và đọc thuyết minh, cơ sở xác định, hướng dẫn áp...

Read More

Khóa học đấu thầu lựa chọn nhà thầu cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản

Khóa học đấu thầu lựa chọn nhà thầu cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản Cơ sở pháp lý Đào tạo đấu thầu cơ bản được quy định tại điều 3 của Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư áp dụng cho: 1. Các cá nhân tham gia vào hoạt động lựa chọn nhà thầu 2. Nhà đầu tư 3. Các cá nhân khác có nhu cầu Nội dung khóa học: Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau: – Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu – Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước; – Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án; – Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu; – Các đối tượng áp dụng; – Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau: – Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; – Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; – Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu Chuyên đề này bao...

Read More

Học Kỹ sư QS quantity surveyor quản lý chi phí xây dựng ở đâu tốt nhất?

Học Kỹ sư QS quantity surveyor quản lý chi phí xây dựng ở đâu tốt nhất? Tại Việt Nam, đi đầu trong tổ chức Khóa học kỹ sư QS là Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng. Khóa Kỹ sư QS còn gọi là Kỹ sư Quantity Surveyor, Kỹ sư Khối lượng, Kỹ sư Quản lý chi phí của Nhà thầu. Nghề Quantity Surveying đo đạc và nghiệm thu khối lượng có xuất xứ từ Anh Quốc. Trong nhiều năm nay nghề này cũng đã hình thành mạnh mẽ tại Việt Nam. Các công ty xây dựng tại Việt Nam tuyển dụng nhiều, bạn có thể Google tuyển dụng Kỹ sư QS và xem các yêu cầu tuyển dụng là biết. Công ty CP Giá Xây Dựng (gọi tắt là GXD hay GXD JSC) là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu chương trình, giáo trình và hệ phần mềm công cụ để phục vụ đào tạo Kỹ sư QS. Tại khóa học Kỹ sư QS – Kỹ sư quản lý chi phí công trường bạn được tập trung đào tạo toàn những nghiệp vụ quan trọng: Dự toán thiết kế, bóc tách khối lượng từ thiết kế. Hiểu biết về định mức, đơn giá. Dự toán dự thầu, bóc tách kiểm tra khối lượng mời thầu. Hiểu biết về đấu thầu, lập hồ sơ dự thầu,...

Read More

Giáo trình đọc bản vẽ, lập dự toán công trình đường và san nền

Biên soạn cho các Kỹ sư định giá GXD, các học viên lớp dự toán dự thầu của GXD, các lớp Kỹ sư QS GXD… Tài liệu rất hay các bạn đang học đọc bản vẽ, lập dự toán công trình đường giao thông, san nền và sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải tìm hiểu về Bản vẽ, Khối lượng, Lập dự toán đường giao thông, hạ tầng… Bạn kích vào ảnh bìa ở dưới để tải Giáo trình. LỜI GIỚI THIỆU PHẦN 1 – ĐỌC BẢN VẼ, ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ VÀ SAN LẤP MẶT BẰNG I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. Hồ sơ thiết kế công trình giao thông đường bộ 2. Các loại bản vẽ công trình giao thông trong hồ sơ kỹ thuật 3. Các khái niệm cơ bản trong bản vẽ công trình giao thông đường bộ II. PHƯƠNG PHÁP ĐỌC BẢN VẼ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG VÀ LẬP DỰ TOÁN 1. Nguyên tắc đo bóc, tính khối lượng 2. Phương pháp tính khối lượng 3. Trình tự cơ bản kiểm soát khối lượng từ hồ sơ thiết kế 4. Xử lý khi khối lượng chưa thể đo bóc chính xác 5. Một số hình ảnh thi công công trình đường III. CÔNG TRÌNH SAN LẤP MẶT BẰNG 1. Kiểm tra các mốc cao độ...

Read More