Phần mềm phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng

Phần mềm phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng

Phần mềm phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng do công ty CP Giá Xây Dựng phát triển. Phần mềm chạy trên nền Excel, vì vậy mọi chức năng và hàm của Excel khi đang làm phân tích hiệu quả dự án xây dựng vẫn dùng được. Khi lưu file lại thì là file .xlsm đó là file của Excel luôn. Tắt phần mềm Phần mềm phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng đi, mở file trên Excel không cần phần mềm cũng được. Tức là bạn dùng phần mềm GXD để phân tích hiệu quả dự án, sau đó bạn gửi file cho 1 đối tác không có phần mềm GXD, đối tác chỉ có Excel vẫn mở file ra được.

Phần mềm gồm cả chức năng lập Tổng mức đầu tư, lập kế hoạch huy động vốn, lập kế hoạch hoạt động của dự án, xác định các chỉ tiêu NPV, IRR, BCR… phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng.

Sau khi phát hành phần mềm lập Tổng mức đầu tư 1.0 được đông đảo các đồng nghiệp cả nước quan tâm và gửi góp ý về GXD.

Đây là tác phẩm đã ấp ủ từ lâu của tác giả Nguyễn Thế Anh, đến nay đã sắp thành hiện thực.

About The Author