Thẻ: khảo sát

Chi phí lập phương án khảo sát và báo cáo khảo sát Bộ Xây dựng có nhầm lẫn

Chi phí lập phương án khảo sát và báo cáo khảo sát Bài đăng ngày 21/04/2020 trên baochinhphu.vn, chết thật Bộ Xây dựng không ra đính chính thế này thì khổ dân dự toán quá. Anh/em sử dụng phần mềm Dự toán GXD chủ động điều chỉnh...

Read More
Loading