Xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và chi phí khác trong dự toán công trình Mời các bạn tham khảo video bài giảng do Thầy Nguyễn Thế Anh và các cộng sự thực hiện. Chi tiết thực hành tính toán: Chi phí Quản lý dự án và Chi phí Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật BCKTKT: Theo Quyết định số 79/QĐ-BXD. Thực hành ứng dụng Dự toán GXD.
Chúc các bạn làm việc ngày càng đơn giản, nhẹ nhàng hơn với phần mềm Dự toán GXD. Bản Dự toán GXD 10 tự động hóa lập dự toán nhiều hơn nữa, giá không đổi, người sử dụng cập nhật miễn phí các phiên bản mới. Mỗi khi có chế độ, chính sách, quy định, hướng dẫn mới của Nhà nước, GXD đều cập nhật kịp thời.

Để đăng ký tham gia Lớp Đo Bóc Khối Lượng, Lập Dự Toán

  • Mời bạn liên hệ Ms Thu An theo số 0985 099 938
  • Bạn được tặng 01 bản quyền phần mềm Dự toán GXD. Lớp học rất hay và hiệu quả.
  • GXD cam kết hoàn lại 100% học phí nếu bạn không hài lòng.