Giáo trình đo bóc khối lượng và lập dự toán sử dụng phần mềm tập 1

Giáo trình đo bóc khối lượng và lập dự toán sử dụng phần mềm tập 1

Tài liệu gồm khoảng 96 trang, các hướng dẫn sử dụng, tra cứu các menu, nút lệnh và một số ví dụ minh họa lập dự toán.

Bạn kích vào ảnh bìa ở dưới cuối bài để tải file.

MỤC LỤC
PHẦN 1. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DỰ TOÁN GXD
1. Giao diện phần mềm Dự toán GXD
1.1. Giao diện phần mềm Dự toán GXD trên Excel 2007, 2010, 2013
1.2. Giao diện phần mềm Dự toán GXD trên Excel 2003
1.3. Một số quy ước
2. Khởi động phần mềm
3. Lưu hồ sơ dự toán
4. Mở file dự toán ra làm tiếp
5. Chọn cơ sở dữ liệu
5.1. Tìm hiểu về dữ liệu Csv
5.2. Nạp cơ sở dữ liệu vào phần mềm
5.3. Tải cơ sở dữ liệu từ server về
6. Các tùy chọn trong Dự toán GXD
6.1. Ưu tiên các tùy chọn riêng
6.2. Thẻ tùy chọn Chung
6.3. Thẻ tùy chọn Dự toán
6.4. Tổng hợp dự toán
6.5. Tùy chọn chuyển đổi phụ lục vữa, nhóm nhân công
7. Thẻ tùy chọn Đơn giá
7.1 Tùy chọn Phân tích vữa trong đơn giá
7.2 Lập dự toán khảo sát
7.3 Chiết tính đơn giá
7.4 Kết nối
8. Thẻ tùy chọn Chênh lệch, Thẻ tùy chọn Giá vật tư
9. Thẻ tùy chọn Giá ca máy
10. Chọn phương pháp lập dự toán
11. Tra cứu, tìm kiếm mã hiệu trong bảng dự toán
12. Chỉnh sửa nội dung công việc (nếu cần)
13. Tính toán khối lượng
14. Các kênh thông tin và đào tạo Giá Xây Dựng
14.1 Trang DutoanGXD.vn và giaxaydung.vn/diendan
14.2 Các Website học tập, đào tạo khác
PHẦN 2: CÁC MENU LỆNH CỦA DỰ TOÁN GXD
I. MENU CHI PHÍ XÂY DỰNG
1. Lệnh Tính toàn bộ dự toán
2. Lệnh cập nhật công việc mới
3. Chiết tính đơn giá
3.1 Bảng chiết tính đơn giá
3.2 Nối đơn giá với Bảng dự toán
3.3 Bảng phân tích vật tư/ Đơn giá chi tiết
3.4 Ẩn/ hiện đơn giá đầy đủ; Ẩn/ hiện nhân công và máy trong đơn giá
4. Tổng hợp và chênh lệch vật tư; Tính giá trị vật tư
5. Tính giá vật liệu
6. Tính giá nhân công
7. Tính giá ca máy
8. Các lệnh kết nối
8.1 Khi muốn kết nối giá vào bảng Đơn giá chi tiết
8.2 Khi muốn kết nối giá với bảng Tổng hợp và chênh lệch
8.3 Khi muốn kết nối giá từ bảng Bảng giá trị vật tư
9. Tính dự toán dự thầu
10. Số liệu điều chỉnh giá hợp đồng
11. Lệnh tổng hợp nhiên liệu, năng lượng
II. MENU CHI PHÍ THIẾT BỊ
III. MENU TIỆN ÍCH

1. Lấy dữ liệu từ các phần mềm khác
2. Đổi bảng mã font
3. Tính toán lại diễn giải
4. Tra lại toàn bộ đơn giá
5. Hiện/ Ẩn diễn giải khối lượng
6. Bảng khối lượng/ Bảng dự toán
7. Thêm hệ số, đổi đơn vị cho công việc
8. Đổi đơn vị tính cho công tác
9. Lệnh thẩm tra dự toán
10. Lệnh cập nhật đơn giá và hao phí vật tư
11. Lệnh Lưu giá hiện tại trong bảng Tổng hợp và chênh lệch
12. Lệnh Tra lại giá vật tư đã lưu
13. Lệnh tính lại công tác tạm tính
IV. MENU DỮ LIỆU
1. Xuất dữ liệu
2. Dữ liệu Đơn giá, Giá vật tư, Giá ca máy, Định mức, Từ điển vật tư, Phụ lục vữa
3. Làm việc với dữ liệu CSV
V. MENU TRỢ GIÚP
1. Hướng dẫn sử dụng
2. Phản hồi, góp ý
3. Diễn đàn Giá Xây Dựng
4. Hội quán Dự toán GXD
5. Kiểm tra updates
6. Kiểm tra thông tin khóa cứng
7. Liên hệ
VI. MENU CHUỘT PHẢI VÀ 1 SỐ TÍNH NĂNG KHÁC
1. Hiển thị các sheet
2. Dự toán thiết bị
3. Dự toán công trình
3.1. Sheet Tổng hợp kinh phí
3.2. Sheet CP Tư vấn, CP khác
3.3. Bảng tính chi phí dự phòng (Gdp)
3.4. Sheet QD957
4. Thống kê cốt thép
5. Lệnh xóa công tác tương ứng xóa đơn giá
6. Lệnh không phân tích vữa
7. Lệnh sử dụng bê tông thương phẩm
8. Lệnh đổi bảng mã font
9. Lệnh đánh lại số thứ tự đơn giá
10. Lệnh chèn thêm cự ly vận chuyển
11. Lệnh kết nối đơn giá với dự toán
12. Lệnh chèn dòng
13. Biểu tượng các lệnh tắt trên Menu Ribbon
PHẦN 3: THỰC HÀNH LẬP DỰ TOÁN BẰNG PHẦN MỀM
I. LẬP DỰ TOÁN SỬ DỤNG ĐƠN GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
1. Quy trình Lập dự toán sử dụng Đơn giá địa phương bù chênh lệch trực tiếp
2. Ví dụ minh họa các bước theo quy trình
II. LẬP DỰ TOÁN SỬ DỤNG ĐƠN GIÁ CÔNG TRÌNH
1. Quy trình Lập dự toán sử dụng đơn giá công trình
2. Ví dụ minh họa các bước theo quy trình
III. LẬP DỰ TOÁN NHIỀU HẠNG MỤC
1. Quản lý hạng mục
1.1 Tổng hợp theo dạng bảng
1.2 Tổng hợp toàn bộ
1.3 Tổng hợp theo dạng cột
2. Sử dụng được hệ số khác nhau cho các hạng mục
3. Ribbon quản lý nhiều hạng mục
4. Chèn thêm 1 hạng mục
TÀI LIỆU THAM KHẢO
LỜI NHẮN

Bạn kích vào ảnh sau để tải tài liệu:

Sử dụng phần mềm Dự toán GXD

Tập 1 hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự toán GXD

About The Author