Thông tư số 02/2020/TT-BXD ghép với Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Thông tư số 02/2020/TT-BXD ghép với Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Thông tư số 02/2020/TT-BXD ghép với Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Đọc Thông tư 02/2020/TT-BXD đối chiếu 09/2019/TT-BXD đau mắt đau đầu quá, ghép như này đọc thích hơn, nên cảm hứng yêu người cũng lên cao. Chỉ cần 1 bản duy nhất, lại được mình và anh / em GXD bôi đỏ, bôi xanh, đánh dấu thay đổi rất cẩn thận.

Màu đen là nguyên gốc nội dung của Thông tư số 09/2019/TT-BXD.

Màu đỏ là nội dung của Thông tư số 02/2020/TT-BXD trộn vào Thông tư số 09/2019/TT-BXD.

Màu nền xanh là các nội dung mà ở Thông tư số 02/2020/TT-BXD đã bãi bỏ.

Mình chế ra như hàng sạch để nhà dùng, nhân tiện chia sẻ với các bạn đồng nghiệp.

Xin gửi tặng các bạn đồng nghiệp nhé.

Tải trên diễn đàn: Link 1

Tải trên mediafire: Link 2

Nếu 2 link trên lỗi thì tải trên Google Drive: Link 3

Chúc anh/em mình nhiều thành công. Sẽ còn nhiều điều hay chia sẻ nữa. Thân mến!

About The Author