Kiểm toán Nhà nước bắt lỗi thất thoát thẩm định phê duyệt dự toán

Kiểm toán Nhà nước bắt lỗi thất thoát thẩm định phê duyệt dự toán

Kiểm toán Nhà nước bắt lỗi thất thoát thẩm định phê duyệt dự toán phát hiện sai định mức, đơn giá

  • Khi làm công tác thẩm định / thẩm tra dự toán tôi luôn đặt mình ở tình huống xấu nhất, rồi từ đó làm tốt hơn để tránh.
  • Nếu thẩm định / thẩm tra dự toán, phê duyệt dự toán (các dự án vốn nhà nước) bị sai sót khi gặp Kiểm toán nhà nước thì sẽ như thế nào?
  • Các bạn cần lường trước vấn đề gì khi thẩm định / thẩm tra và phê duyệt dự toán khi sau này công trình bị kiểm toán Nhà nước vào?

Mời các bạn tham khảo video thầy Nguyễn Thế Anh chia sẻ một bài giảng rất hay.

About The Author