Khóa học Đọc bản vẽ và tiếng Anh chuyên ngành trên giaxaydung.vn và facebook

Khóa học Đọc bản vẽ và tiếng Anh chuyên ngành trên giaxaydung.vn và facebook
Bạn đừng hỏi bắt đầu như nào, bao giờ, bắt tay vào luôn từ những bài như này.
Tôi chẳng học ngữ pháp nhiều, đơn giản là tôi đọc nhiều sách nước ngoài, gắn với vấn đề chuyên môn mà tôi yêu thích và tìm hiểu. Vì thế có thể tôi dịch sai, không đúng ngữ pháp. Nhưng tôi có thể hiểu 80% nội dung và làm được việc, còn ai đó có thể phê phán tôi sai 20%, No problem! Các bạn tham khảo thôi nhé.

Learning objectives: Mục tiêu học tập

By the end of this class you should: Kết thúc khóa học này bạn có thể
1. Have an elementary knowledge of blueprint reading as it relates to building construction projects.
Nắm được các kiến thức cơ bản về đọc bản vẽ và mối liên hệ với các dự án xây dựng công trình.
2. Understand in general terms the design process and the role of design professionals.
Hiểu được các vấn đề chung về quá trình thiết kế và các quy tắc thiết kế (chuyên ngành).
3. Be able to find trade information using blueprints
Trang bị được kỹ năng tìm kiếm thông tin trên bản vẽ sử dụng vào công việc.
4. Be able to answer basic construction questions related to the layout and installation of materials at the jobsite.
Khả năng trả lời các câu hỏi cơ bản liên quan đến bố trí và đưa vật tư thi công xây dựng
5. Be able to identify elementary problems or short comings of the blueprints you are using.
Khả năng phát hiện các lỗi cơ bản hoặc thiếu bản vẽ.

Từ mới: Đừng học từng từ bạn nhé, xem từ mới để hiểu và học thuộc cả câu hoặc cụm từ ở trên
elementary knowledge: Kiến thức cơ bản
the role of design professionals: Quy tắc thiết kế (chuyên nghiệp, chuyên ngành, chuyên môn)
related: Liên quan
layout: bố trí, sơ đồ, bố cục, bản thiết kế, bản mẫu in. Liên hệ cho dễ nhớ: cái này hay thấy trong AutoCad, đố bạn trong AutoCad thì nên chọn nghĩa nào?
Short coming: Thiếu hụt. Short comings of the blueprints: Thiếu bản vẽ.

Bạn nào thấy chỗ nào chưa ổn, cứ comment thoải mái, mọi người cùng tham khảo và tiến bộ.

About The Author