Tên tiếng Anh 9 loại máy và thiết bị xây dựng người lập dự toán nên biết

Tên tiếng Anh 9 loại máy và thiết bị xây dựng người lập dự toán nên biết

Tên tiếng Anh 9 loại máy và thiết bị xây dựng người lập dự toán nên biết

Xin chia sẻ với các bạn lập dự toán, các kỹ sư QS quản lý chi phí xây dựng và các bạn yêu thích tiếng Anh xây dựng:

Construction Equipments: Thiết bị thi công xây dựng

Bobcat: Máy xúc lật, xe xúc lật

Tower Crane: Cần trục tháp

Bulldozer: Máy ủi

A heavy vehicle with a large blade in front, used for pushing earth and stones away and for making areas of ground flat at the same time.

Một xe máy hạng nặng với một lưỡi cắt lớn ở phía trước, được sử dụng để đẩy đất và đá đi và làm cho các khu vực trên mặt đất bằng phẳng cùng một lúc.

Road roller: Máy đầm (đường, mặt bằng…)

Truck: Xe tải, xe thùng

A large road vehicle that is used for transporting large amounts of goods.

Một phương tiện giao thông đường bộ lớn được sử dụng để vận chuyển một lượng lớn hàng hóa (trong công trình thường dùng để chở đất, đá và vận chuyển vật liệu).

Backhoe: Máy đào

A large machine for digging and moving earth that consists of a large bucket on the end of an arm attached to a vehicle.

Một cỗ máy lớn để đào và di chuyển đất gồm một gầu đào ở đầu cánh tay gắn vào xe.

Concrete mixer: Máy trộn bê tông

Forklift: Máy nâng

A vehicle with two bars in the front for moving and lifting heavy goods.

Một chiếc xe có hai tay đòn phía trước để di chuyển và nâng hàng nặng

Crane: Cần trục bánh xích

A tall metal structure with a long horizontal part, used for lifting and moving heavy objects.

Một khung thép với cần dài vươn cao theo phương đứng, được sử dụng để cẩu và chuyển các vật thể nặng.

Bạn cũng nên biết: Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2019/BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Thông tư số 11/2019/TT-BXD gồm 3 file:

1) file thứ nhất là phần lời văn (các điều khoản),

2) file thứ 2 là Phụ lục 1 Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công

3) file thứ 3 là Phục lục 2 Công bố bảng số liệu định mức máy và thiết bị thi công. Bạn dùng số liệu này để lắp vào công thức ở phụ lục 1 để xác định giá ca máy và thiết bị thi công. Giá ca máy được dùng để lắp vào định mức để xác định đơn giá máy cho công việc.

Trong phần mềm Dự toán GXD, các tên máy hầu hết đã được dịch sang tiếng Anh từ lâu, bạn có thể tìm kiếm dữ liệu Anh-Việt trong Dự toán GXD (hoặc thư viện dữ liệu đi theo phần mềm). Qua đó bạn đã tham khảo được phần lớn tên máy tiếng Anh, còn thiếu tên máy nào thì bạn tự bổ sung vào cũng đỡ được phần lớn thời gian lao động tự tra từ và dịch.

About The Author